Tisíc malých dobrých skutkov vždy prekoná jeden veľký! Z každého predaného trička venujeme 2 € na podporu dobročinných projektov a spoločne robíme svet krajším i lepším. Podporujeme dva dobročinné projekty – Pes v núdzi, ktorý sa stará o opustených a nechcených psíkov. Zároveň bojuje za zlepšenie legislatívy v tejto oblasti. Druhým projektom je Clowndoctors, ktorí vnášajú svojimi vystúpeniami radosť a humor do nemocníc alebo starobincov. Skrátka tam, kde je to treba.