Ekologické, etické, udržateľné - to sú EarthPositive® tričká

02/10/2015

Ekologické, etické, udržateľné - to sú EarthPositive® tričká.

O kolekcii  EarthPositive®

Ekologické, etické, udržateľné - to sú EarthPositive® tričká

Naše tričká sú EarthPositive® - zoznám sa s textilnou kolekciou s pozitívnou sociálnou správou a minimálnym vplyvom na životné prostredie.

EarthPositive® znamená zelenú revolúciu a dokazuje, že aj v jednom z najškodlivejších priemyslov, aký ten textilný určite je, sa dá vyrábať bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. EarthPositive® využíva s ohľadom na enviromentálne, sociálne a etické princípy udržateľné zdroje veternej či solárnej energie. Predstavuje tak praktické riešenie pre podnikanie v oblasti módy, ktorá čelí tej najväčšej výzve, a to prijatie okamžitých opatrení na boj proti klimatickým zmenám.

EarthPositive® sa vyrába vo výrobných závodoch v Indii poháňaných veternými turbínami. Používaný materiál je organická bavlna s nízkym ekologickým dopadom v rámci Global Organic Textile štandardu (G.O.T.S) a je certifikovaná Soil Association (UK).

G.O.T.S

Global Organic Textile Standard (G.O.T.S) sa vzťahuje na výrobu, spracovanie, balenie, označovanie, export, import a distribúciu kolekcie EarthPositive®. Zaisťuje ekologický status bavlny od semena až do konečného výrobku a je zárukou kvality pre zákazníkov. Súčasťou G.O.T.S je Soil Association, čo je miestny certifikačný orgán vo Veľkej Británii, ktorý dohliada na ekologickosť farieb používaných v kolekciách EarthPositive®.

Spravodlivosť pre pracovníkov

EarthPositive®  sa snaží riešiť sociálnu nespravodlivosť transparentnosťou celého dodávateľského reťazca prostredníctvom nezávislého auditu FAIR WEAR Foundation, ktorý podporuje spravodlivé pracovné podmienky v odevnom priemysle a kontroluje, či sa so všetkými zamestnancami a dodávateľmi zaobchádzalo humánne a civilizovane. Pri oblečení EarthPositive®  máte tiež istotu, že ho nevyrobili deti.

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa (CO2) je celkové množstvo oxidu uhličitého (a ďalších skleníkových plynov) emitovaného počas pestovania a zberu bavlny, spracovania vlákna, textilnej výroby, balenia, dopravy a skladovania v EÚ. Uhlíková stopa kolekcie EarhPositive® bola znížená až o 89 %. To znamená, že tričko, ktoré bývalo zaťažené takmer 6 kg skleníkových plynov, je teraz omnoho ľahšie a jeho priemerná záťaž CO2 sa pohybuje okolo 0,7 kg.

Nízky dopad na vodné zdroje

EarthPositive® sa vyrába v oblastiach Indie, ktoré prijímajú až 95 % svojej vody z monzúnových dažďových zrážok. Monzúnové dažde znižujú potrebu rozsiahleho zavlažovania obyčajne spojeného s konvenčným pestovaním bavlny, ktorý môže zbaviť danú oblasť vzácnych vodných zdrojov – odvodnením jazera alebo rieky.

Doprava

EarthPositive® nevyužíva žiadnu leteckú dopravu na prepravu svojich výrobkov. Používané sú výhradne kontajnerové lode na prepravu cez oceán z Indie do Európy a USA, čo tiež pomáha znížiť uhlíkovú stopu.

Biologicky rozložiteľné obaly

EarthPositive® oblečenie je zabalené v biologicky rozložiteľných obaloch bez PVC a v 100 % recyklovateľných kartónových krabiciach.

Čo znamená klimaticky neutrálny?

Klimaticky neutrálny znamená, že priemyselné emisie a skleníkove plyny boli počas výroby EarthPositive® znížené na predindustriálnu úroveň. Darí sa to vďaka nízkemu vplyvu ekologického poľnohospodárstva a uhlíkovo neutrálnej priemyselnej výrobe dosiahnutej nahradením elektriny z elektrární na fosílne palivá a čistou a obnoviteľnou energiou vyrobenou veternými turbínami.

Zdroje:

Fairwear social report 2013

Earth posititive report 2014

Earth positive report 2015